woensdag

10.10.2018

20:15

Lezingen - Venster op de Wereld

Willy Miermans - Venster op de Wereld

Laat de file maar staan - Tussen de oren moet iets bewegen

Ergert u zich eigenlijk aan de files? Helemaal niet. Ik zeg altijd: files zijn mijn bondgenoot. (lacht) Ik ben wellicht de enige die durft te zeggen: 'Laat de file maar staan!' Pas wanneer ze onmenselijk lang worden, zullen we bereid zijn om ons gedrag te veranderen. Want dat is wat we het meest nodig hebben: gedragsverandering. Kom niet af met een verbreding van de Brusselse Ring of de Oosterweelverbinding. Dat zijn ideeën uit de jaren ‘60.
Willy Miermans in een interview met Het Laatste Nieuws, 2017-01-07

In deze lezing zet Willy Miermans ons op scherp! Mobiliteit gaat veel verder dan al of niet autorijden. Het raakt ieder van ons in de portemonnee, gezondheid en gewoonten. Dat maakt het fenomeen boeiend, maar niet eenvoudig: iedereen heeft ermee te maken, iedereen is ‘expert’.

Knelpunten rond mobiliteit worden uiteengezet, maar vooral mogelijke ‘oplossingen’ komen aan bod. En deze alternatieven liggen eerder in een andere manier van denken en omgaan met tijd en ruimte, dan in meer rijvakken of tunnels op autosnelwegen.

Willy Miermans (geboren en getogen in het Maasland) is socioloog verkeerskundige. Hij doceerde Verkeerskunde en Verkeerssociologie aan de Universiteit Hasselt, Sociale Verkeerskunde aan PCVO Limburg en Woonecologie aan de Universiteit Hasselt.

organisatie: CC, Vormingplus Limburg i.s.m. vtbKultuur, De Bolster, Davidsfonds Maasmechelen en de bibliotheek

Deze lezing kadert in de lezingenreeks Het klimaat verandert, fake news? bestaande uit 2 lezingen (woensdag 3 en woensdag 10 oktober) en een bezoek aan Ecotron en Connecterra (met introductie in het cultuurcentrum) op zaterdag 13 oktober.

Locatie Schouwburg
Aanvangsuur20:15
Prijs€9,00
abo / groep€9,00
-26€9,00