zondag

05.05.2019

15:00

Lezingen - Literatuur & Dialoog, Vorming - Cursussen

Vasten in verschillende religies - Dialoognamiddag

Levensbeschouwing

Vasten en versobering hebben een plek in diverse levensbeschouwingen. Waarom komt dit ritueel voor in zoveel godsdiensten? Wat is de onderliggende betekenis? Daarnaast doen ook allerlei moderne vormen van vasten hun intrede, denken we maar aan 40 dagen zonder vlees of alcohol of suiker … We treden in dialoog met lokale mensen en evenveel visies en/of overtuigingen op i.v.m. vasten.

datum: zo. 5 mei om 15 uur
prijs: 5 euro
organisatie: Dienst Samenleven, De Bolster, Vormingplus Limburg, CC i.s.m. Maasmechels interlevensbeschouwelijk overleg

Locatie Dienstencentrum De Bolster
Aanvangsuur15:00
Prijs€5,00