dinsdag

23.10.2018

20:15

Lezingen - Venster op de Wereld

Sophie De Schaepdrijver - Venster op de Wereld

Blijde Inkomst: België, najaar 1918

Om 11 uur in de ochtend van 11 november 1918 viel het vuurgeweld aan het Westelijk Front in één klap stil. Maar daarmee was voor de betrokken samenlevingen en legers het normale leven niet hersteld. Voor het bezette België was de ‘uittrede’ uit de oorlog nóg moeizamer: de bezetting liet een geplunderde economie en een verarmde, verbitterde bevolking na. Toch was er ook goede wil: de overheden keerden feestelijk terug. Hun groots opgezette ‘Blijde Inkomsten’ - van weggevoerde burgemeesters, van de IJzertroepen, van Koning Albert - drukten de hoop op herstel uit en de wil om een nieuw sociaal contract te scheppen tussen staat en samenleving.

Deze lezing biedt een blik op de openbare manifestaties. Wat drukten ze uit? Wat bleef verzwegen?

Historica Sophie De Schaepdrijver studeerde geschiedenis in Brussel en Florence en promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam. Zij gaf colleges aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden en woont en werkt sinds 1995 in de Verenigde Staten, waar ze momenteel moderne Europese geschiedenis doceert aan de Pennsylvania State University.

Bekendheid bij het brede publiek verwierf ze in 1997 met haar boek De Groote Oorlog. Ze was tevens coauteur en het gezicht van de veelgeprezen vierdelige documentairereeks Brave Little Belgium (2014). In 2015 won ze De Davidsfonds Geschiedenisprijs. Ze werd door een jury van twaalf academici, journalisten en vertegenwoordigers uit de culturele sector geselecteerd vanwege haar aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.

organisatie: CC, Vormingplus Limburg, Dienst Erfgoed i.s.m. vtbKultuur, De Bolster, Davidsfonds Maasmechelen en de bibliotheek

De pers over De Groote Oorlog: Een brok magistrale geschiedschrijving van een meesterlijk de pen hanterende Sophie De Schaepdrijver. De Morgen

Een zeldzaam historisch meesterwerk. Humo

Illustratie: PAX. Aan de Verenigde Staten van Amerika, tijdelijk monument door Léandre Grandmoulin, op de Kunstberg in Brussel opgericht voor de ‘Blijde Inkomst’ van koning Albert en koningin Elisabeth op 22 november 1918. Prentkaartverzameling dr. Leen Engelen, Leuven.

Locatie Schouwburg
Aanvangsuur20:15
Prijs€9,00
abo / groep€9,00
-26€9,00